Welkom op www.Landmacht-emblemen.nl

Regiment VerbindingsTroepen

Het embleem van het Regiment Verbindingstroepen vertoont het genie-embleem gelegen op het snijpunt van elkaar kruisende bliksemflitsen. De geniehelm verwijst naar de oorsprong van de uit de genie voortgekomen verbindingsdienst. De aan alle kanten gepunte bliksemflitsen geven het berichtenverkeer weer dat door de verbindingsdienst wordt geborgd.