Welkom op www.Landmacht-emblemen.nl

De Bronzen Leeuw is een Nederlandse dapperheidsonderscheiding. Zij is bedoeld voor militairen die voor de Nederlandse Staat strijd geleverd hebben en daarbij bijzonder moedige en beleidvolle daden bedreven hebben. De Bronzen Leeuw kan overigens ook toegekend worden aan Nederlandse burgers en buitenlanders, die aan deze eisen voldoen. Sinds de invoering hebben 1210 personen de Bronzen Leeuw ontvangen.

De Bronzen Leeuw verving de gouden (eerder zilveren) kroon op het lint van het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven die werd gedragen door militairen die een Eervolle Vermelding in een dagorder kregen.

De Bronzen Leeuw is een koninklijke onderscheiding die is ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 maart 1944. Het is dus een betrekkelijk 'jonge' onderscheiding. De instelling van deze onderscheiding voor dapperheid maakte een eind aan de Kroon voor Eervol Vermelden. Deze kroon werd door militairen die opvielen door dapperheid en daarvoor in een dagorder waren vermeld op het Ereteken voor Belangrijke Krijgsbedrijven, het Vliegerkruis of het Bronzen Kruis gedragen. De 87 kronen op het Bronzen Kruis en de 17 kronen op het Vliegerkruis werden vervangen door Bronzen Leeuwen.

Baton van de Bronzen Leeuw

Niet alle gedecoreerden hebben daarvan gebruikgemaakt of kunnen maken. De Nederlandse traditie dat men voor een en dezelfde dappere daad slechts een onderscheiding kan dragen betekent dat men de onderscheidingen of batons van Bronzen Leeuw en de Kroon voor Eervol Vermelden niet naast elkaar kan dragen. De trotse bezitters van beide decoraties hebben daar niet altijd naar gehandeld.

Voorstellen voor de bronzen leeuw kunnen gericht worden aan de Commissie Dapperheidsonderscheidingen van het ministerie van Defensie. Uiteindelijk wordt de Bronzen Leeuw dan toegekend via een Koninklijk Besluit.

Het kruis is van brons met aan de voorzijde een Nederlandse leeuw zoals deze in Rijkswapen van vóór 1907 voorkwam, de achterzijde is vlak. Het lint bestaat uit negen gelijke verticale banen, afwisselend oranje en Nassaus blauw.