Welkom op www.Landmacht-emblemen.nl

Afkortingen van de koninklijke landmacht

Het Kl Woordenboek
Ahw - Aanhangwagen
aoo - adjudant onder officier
BBT Beroeps Bepaalde Tijd
Bls - bevelhebber der Landstrijdkrachten
Bos -  Brandstof olie en smeermiddelen
BOT - Beroeps Onbetaalde Tijd
 Brig - Brigade
 BrigGen - Brigade Generaal
 CC - compagie commandant
Cds - commendant der strijdkrachten
cie compangie
clas - commendant landstrijd krachten
CMH centraal militair Hospitaal
CP- commando post
cpm- centraal pgu magazijn
Elnt - Eerste Luitenant
Gamacoka – Gasmasker-controlekamer
Gen - Generaal
Genmaj -Generaal Majoor
Hepla - Herkenningsplaatje
hiba - Hindernisbaan
HiD - Hoofd inwendige Dienst
Hmil -  Handboek militair
Igk - inspekcteur generaal der Krijgsmacht
ik -  instructie kaart
Kap - Kapitein
kkw - klein kaliber wapen
kma - koninklijke militaire academie
Kmar - Koninklijke Mareschaussee
kms - koninklijke militaire school
KMT - Katholiek militair Tehuis
Kol - Kolonel
kpl  - korporaal
kpl1 - Korporaal der eerste Klasse
KVV – Kort Verband Vrijwilliger
Kzv kazerne zieken verzorging
Liboza - Linker borstzak
Lt Gen - Luitenant generaal
LtKol Luitenand Kolonel
LUPA - Lunchpakket
Maj - majoor
MB  - mercedes Bens
Mgd Militair geneeskundige dienst
milpapo militair paspoort
mlv Mikitare Lichaamelijke vorming
mob complex mobilisatie complex
MOR - Masker Oefen Ruimte
OKP Officier Kazerne Piket
OVD officier van Dienst
pel Peleton
Pgu persoonlijke gevechts uitrusting
Pluba – Plunjebaal
plv cc plaatsvervangend compagie comandant
PMT Protestans militair tehuis
psu persoonlijke standaard uitrusting
RM Rekening man
RnR Registratie nr
Rota Ronnie Tober Tasje
RR rekening Rijk
sgt - Sergeant
sgt1 -sergeant der eerste klasse
SLA – Schutter voor Lange Afstand

st. st. verz. cie - staf staf verzorgings compagnie
sld 1 - soldaat der eerste Klasse
sld 2 - soldaaat der tweede klasse
sld 3 - soldaat der derde klasse
sm - sergeant majoor
sma - Sergeant majoor der Koniklijke Militaire Administratie
Smmb - Sergeant Majoor Materiaal Beheerder
smod - sergeant majoor Onderhouds Diagnosticus
Sod - Sergeant onderhouds diagnosticus
stada et mano - standaard op de man
Tlnt tweede Luitenant
TSP - Technisch Specialist
vndr vaandrich
vra verzoek Raport aanvraag bezoek arts
VuPo – Vuurpositie
wawa Waterwagen
wnd waarnemend 
Zau ziekenauto
zhkh zelf hulp kamaraden hulp
zmv zware militaire vorming
 nsn - nato stock nr

AAT - Aan en Afvoer Troepen
Kazco - Kazernecommando
CSM -  Compagnie Sergeant Majoor
Bevo - Bevoorrading
CaDi - Cantine Dienst
Milva - Militaire vrouwen afdeling
GVT  -  GeVechts tenue

Weet u nog een KL afkorting die hier niet tussen staat ?

stuur hem ons via het formulier hier onder !!